..:: Original War - Throwback ::..
Nemáš ještě účet? Zaregistruj se!
Throwback logo
Čeština English

Uživatelská Dohoda (EULA)

Uživatelská dohoda

2.6.2014
Oddělovač
1. Před instalací produktu, si pozorně přečtěte následující ujednání a podmínky. Toto licenční ujednání je smlouvou mezi Vámi na straně jedné a FreyaGroupou, jejími částmi a licenčním partnerem EmersonGamesem na straně druhé k softwarovému produktu nazvanému 'Throwback', který je módem pro hru OriginalWar, a jeho součástí, včetně hostujícího módu nazvanému 'Příběh Arabů' (souhrnně dále jen Throwback). Instalací, zkopírováním či jiným použitím Throwbacku potvrzujete, že jste přečetli toto licenční ujednání a souhlasíte s jeho podmínkami. Pokud nesouhlasíte s podmínkami tohoto licenčního ujednání, neinstalujte ani nepoužívejte Throwback a smažte všechny jeho kopie, které vlastníte.

2. FreyaGroup Vám poskytuje právo používat Throwback, ale zachovává si všechna vlastnická práva na program a všechny jeho kopie. Můžete používat Throwback na jakékoli podporované počítačové konfiguraci za předpokladu, že je na něm nainstalovaná originální verze programu zvaného 'OriginalWar'. Nesmíte distribuovat, pronajímat, sublicencovat program ani dokumentaci, kromě zde uvedených případů, dále nesmíte upravovat, modifikovat nebo měnit Throwback či dokumentaci ani jeho části.

3. Dále souhlasíte, že jste byli seznámeni s následujícím ustanovením. Na otázky, které jsou na viditelných místech napsány (na webu v seznamu změň, nebo v sekci podpory) se nebude odpovídat. Všechny dotazy budou směřovat na podporu Throwbacku nebo na adresu Throwbacku či skupiny FreyaGroup nebo EmersonGames (v případě dotazů na Příběh Arabů), jinak na ně nebude zodpovězeno.

4. Zavazujete se, že veškeré chyby nalezené v Throwbacku budete hlásit na stránkách Throwbacku v sekci podpory nebo na adresu Throwbacku či skupiny FreyaGroup nebo EmersonGames (v případě chyb v Příběhu Arabů).

5. Toto ujednání vstupuje v platnost po instalaci Throwbacku a platí, dokud není zneplatněno FreyaGroupou nebo dokud neporušíte některé z ujednání, po skončení platnosti se zavazujete smazat všechny kopie Throwbacku ve svém vlastnictví.

6. Nesmíte Throwback upravovat nebo slučovat s jiným módem nebo vytvářet odvozený mód na základě Throwbacku bez dohody, která to povoluje.

7. Jste zodpovědní za zabezpečení svého počítače a výsledku, kterých chcete tímto dosáhnout. Souhlasíte s tím, že program budete používat na své vlastní riziko. Throwback je Vám poskytován 'TAK, JAK JE', pokud jsou takové záruky legálně přípustné, se FreyaGroup a licenční partneři výslovně zříkají jakýchkoliv záruk a podmínek, psaných či nepsaných, ať už vyjádřených včetně, ale nejen, záruk na prodejnost, způsobilost k některému účelu, nepoškozenost práv třetí strany souvisejících s Throwbackem. FreyaGroup a její licenční partneři nezodpovídají za jakékoliv škody, včetně, ale nejen ztráty dat, chyb či poruchy způsobené FreyaGroupou, licenčními partnery anebo chybou či opomenutím Vaší či jiné osoby. FreyaGroup neposkytuje žádnou záruku na software či hardware použitý či poskytnutý FreyaGroupou ve spojení s programem, kromě záruk výslovně zmíněných dříve.


2014 FreyaGroup. Všechna práva vyhrazena.

Doplňující informace:
Stránky Throwbacku - throwback.emersongames.cz
E-mail Throwbacku - throwback@outlook.cz
E-mail FreyaGroup - freyagroup@outlook.cz
E-mail EmersonGames - info@emersongames.cz
Oddělovač
Oddělovač

Master Server

Chyba při načítání.
Oddělovač
obsah rám